JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

Om du känner dig nervös eller orolig inför att vittna vid en rättegång kan det vara skönt att veta att det vid tingsrätten finns personer som har till uppgift att hjälpa och stötta vittnen i samband med rättegång.

Dessa personer kallas för vittnesstöd. De tillhör inte domstolen utan arbetar ideellt genom Brottsofferjouren och har avlagt moraliskt tysthetslöfte. På tingsrätten känns denna person igen genom att han eller hon bär en bricka med brottsofferjourens logo samt texten "vittnesstöd" på bröstet. På tingsrätten finns ett särskilt rum att tillgå om du som vittne eller målsägande önskar att få sitta i avskildhet i väntan på rättegång.

Vittnesstödet kan bland annat hjälpa till och förklara hur en rättegång går till och vad som händer när du som målsägande eller vittne kommer in i rättssalen, men finns även till hands om du bara behöver någon att prata med inför rättegången
Senast ändrad: 2015-12-03