JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Intervjuundersökning

[2016-09-26] Gällivare tingsrätt

Gällivare tingsrätt genomför intervjuundersökning med fokus på jämställdhets­integrering Gällivare tingsrätt kommer att, som en del av tingsrättens kvalitetsarbete, intervjua parter och vittnen i brottmål och tvistemål. Intervjuerna kommer att ske under tidsperioden 3 oktober till den 28 oktober 2016.

Den 8 december 2015 inledde Gällivare tingsrätt, tillsammans med Haparanda tingsrätt, ett gemensamt projekt i syfte att höja kvaliteten i domstolarnas arbete. En av utgångspunkterna i arbetet är att förbättra bemötandet av rättegångsdeltagare och allmänhet, med särskilt fokus på ett jämställdhetsperspektiv, dvs. att domstolen ska ge ett likvärdigt bemötande och service oavsett kön. Målet med intervjuundersökningen är att upptäcka eventuella jämställdhetsproblem och identifiera utvecklingsbehov.

Senast ändrad: 2016-09-26

För mer information kontakta:

Niklas Lind
Lagman
0970-758 45 070-212 23 52
niklas.lind@dom.se