JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

 

Gällivare tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Gällivare tingsrätt behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

 

Information och rättelse m.m.

 

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos tingsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

 

I dessa frågor kontakta Gällivare tingsrätt, Box 23, 982 21 Gällivare, eller gallivare.tingsratt@dom.se (man kan vid begäran per e-post komma att kontaktas för att tingsrätten vill säkra identiteten av den som gjort beställningen)
Senast ändrad: 2018-05-31