JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

 

Gällivare tingsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse

 

Du har som utgångspunkt rätt att utan kostnad få veta om personuppgifter som gäller dig behandlas av tingsrätten. I sådana fall har du också rätt att veta vilka uppgifter som behandlas. Tycker du att behandlingen sker på ett felaktigt sätt kan du begära att tingsrätten rättar, begränsar eller raderar uppgifterna.

 

 Om du vill ha information kontaktar du tingsrätten via e-post gallivare.tingsratt@dom.se eller via telefon 0970-75800.

 

Det går också bra att skicka till vår postadress:

 

Gällivare tingsrätt

 Box 23

 

982 21 Gällivare

 

 

 

Information till dig som lämnar egna personuppgifter till tingsrätten eller vars uppgifter förekommer i brottmål

 

Tingsrätten har i menyn till vänster samlat information till dig vars uppgifter lämnas till tingsrätten. Det kan röra dig som är t.ex. part, ombud, tolk eller vittne.

 

För dig vars personuppgifter förekommer i brottmål och ärenden med anknytning till brottmål hittar du informationen under fliken Brottsdatalagen (BDL) Allmän domstol – Information till de registrerade.

 

För dig som lämnar egna personuppgifter i mål och ärenden som avser övrig rättskipande och rättsvårdande verksamhet hittar du informationen under fliken Personuppgifter avseende övrig rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

 

Brottsdatalagen (BDL) Allmän domstol – Information till de registrerade 

Personuppgifter avseende övrig rättskipande och rättsvårdande verksamhet.

 

 
Senast ändrad: 2019-01-15