JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökningsavgifter

Från och med den 1 juli 2014 höjs ansökningsavgifterna. Nedan anges de nya avgifterna för ett antal vanliga mål och ärenden vid tingsrätterna. Komplett information finns i förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

 

Ansökningsavgifter kan betalas på betaltjänsten för ansökningsavgifter eller på tingsrätten med bankkort via betalterminal.

 

Skicka inte kontanter per post tillsammans med ansökan. 

 

ANSÖKNINGSAVGIFTER

Ansökan om stämning

 

För ett mål som rör ett krav under 22 200 kr (ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr.

900 kr

För ett mål som rör ett krav över 22 200 kr (ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr.

2 800 kr 
   
Ansökan om äktenskapsskillnad 900 kr
   
Ansökan om vårdnad, boende och umgänge om barn (familjemål) 900 kr
   

Allmänna domstolsärenden

Ansökan i ärenden om bl.a.

• adoption

• namnärende

• testamentsvittnesförhör

• förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman

• förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

900 kr
   
Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs.

2 800 kr                

En ny tilläggsavgift

Från den 1 juli 2014 kommer tingsrätten ta ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till domstolen för vidare handläggning. Tilläggsavgiften, som är 600 kr eller 2 500 kr beroende på hur målet kommer att handläggas vid domstolen, ska betalas till tingsrätten. Domstolen kommer att skicka en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig om du inte betalar. Det som sker om du inte betalar är att ditt mål inte kommer att prövas av domstolen och att ett eventuellt utslag från Kronofogden kommer att undanröjas. Här kan du läsa vad Kronofogden skriver om tilläggsavgiften.

Avgifter för allmänna handlingar

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post/DVD

Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med aktuell domstol.

Papperskopior  
Papperskopia, 1-9 sidor Gratis
Papperskopia, 10 sidor 50 kronor
Papperskopia, fler än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.
Senast ändrad: 2018-12-03